Yatırım Teşvik ne demek?

Genel olarak ‘yatırım teşviki’ nedir sorunu, ‘yatırım hacminin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak farklı meblağlara tekabül edebilen, yatırımcıya sunulan desteklerin tümü’ şeklinde yanıtlayabiliriz. Elbette yatırım teşvikleri 2020 yılında da KOBİ’ler için oldukça kıymetlidir.

Yatırım teşvik belgesinden kimler faydalanabilir?

*Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları

*Kamu kurum ve kuruluşları

*Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

*Dernekler ve vakıflar.

*Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri.

Yatırım teşvik belgesi ne ise yarar?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi neleri kapsar?

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı, makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için belirlenen oranda katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (önceden Ekonomi Bakanlığı) müracaat edilmesi gerekmektedir. Bakanlık incelemesinin ardından eksiksiz müracaatlar uygun bulunması halinde Yatırım Teşvik Belgesinin düzenlenmesi ile sonuçlandırılabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi nereden alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yapılan fizibilite sonrası E-TUYS sisteminden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanması ile alınır.

Yatırım teşvik belgesine nasıl başvurulur?

Yatırım teşvik belgesi düzenlemek için öncelikle e-tuys üzerinden, kayıtlı e postanızla bakanlığın kep adresine yetkilendirme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Yetkilendirme talebinizin bakanlıkça sonuçlandırılması sonrasında başvuru işlemlerine devam edilebilmektedir.

Teşvik için ne gerekli?

Teşvik Belgesi Başvuru İşlemleri

*Dilekçe. Yatırımcıyı telsim ve ilzama yetkili kişilerce imzalı başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

*İmza Sirküleri. …

*Ticaret Sicil Gazetesi. …

*Yatırım Bilgi Formu. …

*SGK Borcu Yoktur Yazısı …

*Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı …

*Beyan ve Taahhüt. …

*Kapasite Raporu.

Halim ÖZTÜRK Danışmanlık olarak iş dünyasında stratejik, operasyonel, finansal ve yönetimsel konularda uzmanlık sunan profesyonel bir oluşumdur. Bu firmalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara veya bireylere danışmanlık hizmetleri sunarak, onların başarılarını artırmayı hedefler.

En Son Portföy

Herhangi bir yardım lazım mı? Veya Temsilci Arıyoruz

Çalışma Saatleri : Pazar-pazartesi, 09:00-17:00
© 2022 Halim ÖZTÜRK Danışmanlık . All Rights Reserved.