İhracatta Devlet Destekleri Nelerdir?

İhracat, bir ülkenin ekonomik büyümesi ile ilgili olarak dış ticaret hacmini artırmak için önemli bir faktördür. Birçok ülke, ihracatı teşvik etmek , desteklemek için  devlet destekleri ve teşvikler sunmaktadır. İhracatta devlet destekleri, firmalara  finansal, mamullerin tanıtılması ve pazarlama konularında yardımcı olurken rekabet gücünü artırmak amacıyla bir takım  avantajlar sağlar.

İhracat Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

İmalat ithalat İhracat yapan firmalar, devlet desteklerinden en çok yararlanan gruplardandır. Destekler genellikle ihracat hacmi, sektör, ürün çeşitliliği, hedef pazarlar gibi kriterlere bağlı olarak verilir. İhracat yapan büyük ölçekli işletmelerden, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve farklı büyüklükteki işletmeler desteklerden faydalanabilir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): Dünyadaki bir çok ülke, ihracatı teşvik etmek ve KOBİ’lerin uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırmak için özel destek programları sunarlar. KOBİ’ler, genellikle finansal destek, danışmanlık hizmetleri, eğitim programları ve pazarlama desteği gibi alanlarda destek alabilir.

Sektörel Odaklı Gruplar: Bazı ülkeler, sektörlere odaklanarak ihracatı teşvik etmeyi amaçlar. Örneğin, tarım, otomotiv, tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, sektörel destek programlarından yararlanabilir. Sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara girişi kolaylaştırmak ve ihracat hacmini artırmak için sunulur.

İhracata Yeni Başlayanlar: İhracata yeni başlayan işletmeler, genellikle ihracat  desteklerinden faydalanma imkanına sahiptir. Bu destekler, ihracata başlama sürecinde danışmanlık, eğitim, pazar araştırması gibi konularda yardımcı olabilir. Ayrıca, ihracata yeni başlayan işletmelere finansal destek veya vergi avantajları da sağlanabilir.

İhracat desteklerine Nasıl Başvurulur?

İhracat destekleri genellikle devlet kurumları veya ticaret bakanlıkları tarafından sağlanır. İlk adım olarak, bağlı bulunan ihracatçı Birliklerine müracaat edilir.Ülkenizdeki Ticaret Bakanlığı bu destekleri sağlayabilir.

İhracat desteklerinin temel fonksiyonları nelerdir?

*Vergi İndirimleri ve Muafiyetler:

*İhracat Kredileri ve Sigortaları

*Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:

*Pazarlama ve Tanıtım Desteği:

*Ar-Ge ve İnovasyon Desteği:

*Uluslararası Pazara Giriş Desteği

*Yurtdışı Marka Tescil Desteği

*Pazara giriş projesi hazırlama desteği

*Yurt dışı Fuarlara Katılım Desteği

*Yurt içi fuarlara katılım Desteği

Halim ÖZTÜRK Danışmanlık olarak iş dünyasında stratejik, operasyonel, finansal ve yönetimsel konularda uzmanlık sunan profesyonel bir oluşumdur. Bu firmalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara veya bireylere danışmanlık hizmetleri sunarak, onların başarılarını artırmayı hedefler.

En Son Portföy

Herhangi bir yardım lazım mı? Veya Temsilci Arıyoruz

Çalışma Saatleri : Pazar-pazartesi, 09:00-17:00
© 2022 Halim ÖZTÜRK Danışmanlık . All Rights Reserved.